Ing. Tereza Vaněčková

Bakalářská práce

Management pohledávek

Management of receivables
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek, jejich zajištěním, řízením a vymáháním, zejména prostřednictvím inkasní agentury. Teoreticko-metodologická část popisuje veškeré teoretické poznatky k zajištění, řízení a následnému vymáhání pohledávek. Aplikační část se zaměřuje na postup vymáhání leasingových splátek inkasní agenturou. Cílem bakalářské práce je popsat současnou situaci vymáhání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues of receivables, their securities, manages and recoveries, in particular through the collection agency. The theoretical and methodological part describes all the theoretical knowledges to ensure the management and subsequent recoveries. The application part concentrates on the process of recoveries of lease payments by the collection agency. The aim of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance