Ing. Julius Metelka

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza města Vyškov

Socioeconomic analysis of the town Vyškov
Anotace:
Práce obsahuje profil města Vyškova, jeho postavení v sídelním systému a analýzu hlavních faktorů ovlivňujících jeho rozvoj. Zkoumá obyvatelstvo, trh práce a nezaměstnanost, místní ekonomiku, sociální a technickou infrastrukturu, životní prostředí a cestovní ruch.
Abstract:
This thesis contains profile of the town of Vyškov and its position in residential system. It contains the analysis of major factors that influence the town's development. This thesis deals with population, labour market and unemployment, local economic, social and technical infrastructure, environment and tourist trade.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa