Monika Hlobeňová

Master's thesis

Meranie spokojnosti zákazníkov so sociálnym obchodovaním v rámci zľavových portálov na trhu v Južnej Kórei

Customer Satisfaction Measurement with Group-Buy Social Commerce and Coupon Sites on the South Korean Market
Anotácia:
Hlavným predmetom diplomovej práce je meranie spokojnosti zákazníkov so sociálne-komerčnými webovými stránkami v rámci zľavových portálov na trhu v Južnej Kórei. Cieľom práce je rovnako navrhnúť model podľa teórie Očakávanie - prijatie a tak identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov z Generácie „Y“ a ich záujem o opakovanie nákupov. Hlavné sféry zamerania výskumu v rámci diplomovej …viac
Abstract:
The main subject of the thesis is measurement of the customer satisfaction with group-buy social commerce and coupon sites on the South Korean market. The aim of the thesis is to design a model in regards to Expectation - Confirmation theory and thus to identify the factors that affect the satisfaction of a Generation "Y" members and their interest in repeat purchases. The main focus of research within …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Pavlína Pawlasová
  • Oponent: Lukáš Kozák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma