Mgr. Andrea Billová

Master's thesis

Uznávání kvalifikací v právu EU

Recognition of Qualifications in the Law of the EU
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá způsoby uznávání odborných kvalifikací v právu Evropské unie, které jsou nezbytné k postupnému odstraňování překážek volného pohybu osob a služeb. Stěžejní část práce je věnována analýze a popisu minulé, současné a budoucí sekundární legislativy v oblasti uznávání odborných kvalifikací včetně relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie. Práce rovněž poukazuje na …more
Abstract:
This thesis examines the various methods used to recognize professional qualifications in European Union law. This examination is essential to the progressive elimination of obstacles to the efficient movement of persons and services in the application of law. The main focus of this work involves the analysis and description of past, present, and future secondary legislation dealing with the recognition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta