Bc. Nina Ivanová

Diplomová práce

Nástroje podněcování pracovního výkonu v podniku

The tools of the working achievement stimulation in the Enteprise
Abstract:
The goal of thesis: „The tools of the working achievement stimulation in the Enteprise“ is analysis of tools used in the process of performance management. The first part focuses on theoretical definitions of basic concepts and relations in the field of human resources management and effective use of the various tools for the incitement of human labor power. In the second part are these tools analyzed …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Nástroje podněcování pracovního výkonu v podniku“ je analýza používaných nástrojov v procese riadenia pracovného výkonu. Prvá časť práce je zameraná na teoretické vymedzenie základných pojmov a vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a efektivitu využívania rôznych nástrojov slúžiacich na podnecovania ľudského pracovného výkonu. V druhej časti sú tieto nástroje analyzované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta