Tereza ŘEHOVÁ

Bakalářská práce

Strategies for Translating Book Titles

Strategies for Translating Book Titles
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with translating book titles. In the first part it describes types of titles, their functions and requirements and it also deals with factors that can influence the title. The second part presents the classification of translated titles, analyses the most frequent problems and introduces strategies used for dealing with them. All the selected titles are books written …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu titulů knih. V první části popisuje druhy titulů, jejich funkce, požadavky, které jsou na titul kladeny, a dále se zabývá faktory, které jej mohou ovlivnit. Druhá část práce uvádí klasifikaci přeložených titulů, analyzuje nejčastější problémy, se kterými se můžeme při překladu setkat, a uvádí strategie uplatňované při řešení těchto problémů. Výběr …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHOVÁ, Tereza. Strategies for Translating Book Titles. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma