Bc. Zdenka Uhlířová

Diplomová práce

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Competency model as an organization tool
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl sestavit kompetenční model pro vybranou pracovní pozici, tj. projektového manažera ve státní organizaci, a následně s využitím tohoto modelu navrhnout vhodný plán vzdělávání. Pro naplnění cíle práce bylo nutné postoupit několik základních kroků. Nejdříve jsme si ujasnili, co znamená pojem kompetence a kompetenční model a jaký je třeba dodržet postup při tvorbě modelu …více
Abstract:
This diploma work aims to build competency model for selected job position, i.e. project manager in the state organization, and then design an appropriate training plan by using this model. It is necessary to perform following basic steps to fulfill the aim. At first we clarify what does the term competence and competency model and what is the procedure to create the model. Theoretical findings are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií