Bc. Miroslav Suchopar

Master's thesis

The System of Project Manager Competencies in the IT Organization

The System of Project Manager Competencies in the IT Organization
Abstract:
Projektové řízení (též projektový management) je celosvětově rozšířená disciplína, jenž je v současnosti podporovaná různými mezinárodními organizacemi s vlastním specifickým pohledem na projektové řízení. Jednotlivé lišící se pohledy a přístupy tvoří širokou škálu možností, jak projektové řízení aplikovat v jednotlivých organizacích. Tato práce je zaměřena na kompetenčně orientované přístupy v oblasti …more
Abstract:
Project management is a wide-spread discipline nowadays supported by various international organizations, each with specific point of view on the project management (i.e. process-based or competency-based project management). Particular organizations with their different attitudes provide wide spectrum of possibilities how to apply project management in a company. This thesis is aimed at competency …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2012
  • Supervisor: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Reader: Martin Adámek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky