Miroslava Čonková

Bakalářská práce

Analýza vlivu vybraných soukromých a státních podniků na cestovní ruch v mikroregionu Horácko

Analysis of the influence of selected private and state-owned enterprises in tourism of the Horácko microregion
Anotace:
Zjistit, zda (a jakým způsobem) vybrané soukromé a státní podniky svým působením ovlivňují cestovní ruch v mikroregionu Horácko.Na základě zjištěných informací navrhnout způsoby jak snížit negativní vlivy a jak využít existence těchto podniků pro podporu rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.