Lucie Krausová

Bachelor's thesis

Vláknité sinice ve vodních a půdních biotopech

Filamentous cyanobacteria in freshwater and soil biotopes
Abstract:
U sinic byla objasněna základní morfologická struktura stélky. Funkce a obsah buněk, jednot-livé způsoby rozmnožování těchto organismů. Zmiňuji jednotlivé formy adaptace v závislosti na typu prostředí, ve kterém se vyskytovaly. Byly sledovány morfologické variability stélek vláknitých sinic, především komplikovaná taxonomie rodu Phormidium. Popisuji řády Chro-occocales, Oscillatoriales, Nostocales …more
Abstract:
Basic morphological structure of cyanophytes thallus as well as function and content of cellules, individual ways of reproduction have been explained. I have mentioned different adaptive forms depending on the type of environment in which they have occurred. Morphological variability of filomentary thallus cyanophytes were monitored, mainly complex taxology genus Phormidium. I have described cohorts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010

Thesis defence

 • Date of defence: 4. 6. 2010
 • Supervisor: Petr Hašler
 • Reader: Petr Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bachelor programme / field:
Geografie / Geografie - Biologie v ochraně životního prostředí

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses lgb25a lgb25a/2
11/5/2010
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
9/6/2010
Nejezchleba, O.
10/6/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.