Mgr. Michal RYŠÁN

Diplomová práce

Závislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchoviny

Relation of mineral gold in the fluvial sediments to the fluvial geomorphology (Zlatohorska vyrchovina Mts)
Anotace:
Cílem této práce je provedení výzkumu závislostí obsahu zlata ve fluviálních sedimentech horských toků. Pro tuto práci byla vybrána zlatonosná oblast v centrální části Zlatých hor. Jako reprezentativní vzorek vodních toků v této oblasti jsem zvolil tok Olešnice a Zlatého potoka. Na těchto tocích byl proveden terénní průzkum morfologie koryta, zjištění obsahu zlata pomocí šlichové prospekce a odebrány …více
Abstract:
The aim of this work is research into the dependence of gold in the fluvial sediments of mountain streams. For this work was selected gold-bearing area in the central part of the Zlaté hory. As a representative sample of streams in this area, I chose the flow Olešnice and Zlatý potok. At these flows was conducted fieldwork of channel morphology, detection of gold prospecting by alluvial mining and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYŠÁN, Michal. Závislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchoviny. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie