Theses 

Sebeobrana a její etické aspekty – Roman KOPEČNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Pastorační asistence

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Roman KOPEČNÝ

Bakalářská práce

Sebeobrana a její etické aspekty

Self-defence And Its Ethical Aspects

Anotace: Práce se zabývá sebeobranou jako věcně možnou, mravně povinnou a právně přípustnou. Vychází ze zorného úhlu sindefendologie, vědecké disciplíny o sebeobraně, a ze zorného úhlu etického {--} z etiky křesťanské. Objasňuje, proč je třeba ze sindefendologie vycházet, a že je nutné ze zásadních důvodů odmítnout všechny tzv. if-koncepce "sebeobrany" (džiu-džitsu, aikidžitsu, karate, kendžitsu, nebo soustav z nich vycházejících). Etická oprávněnost je posuzována na základě Summy Teologické sv. Tomáše Akvinského, Katechismu katolické církve a možností napadeného se bránit a nebezpečí, která mu z toho plynou. Jako zásadní je chápána nutnost i užitečnost základního rozdělení situací na sebeobranné a sebeochranné, neboť až toto dělení umožňuje obránci identifikovat charakter bojové situace, a tím i v etickém ohledu přijatelné bojové akce dříve, než by se octl ve vyslovené časové tísni.

Abstract: This work deals with self-defence as objectively possible, morally obligatory and legally permissible. It is based on sindefendology, the scientific discipline of self-defence, and Christian ethics. It explains the need of sindefendology base, and the necessity of rejecting all the if-concepts of ``self-defence`` (jujitsu, aikijitsu, karate, kenjitsu, or systems resulting from them). Ethical justification is assessed on the basis of the Summa Theological by St. Thomas Aquinas, the Catechism of the Catholic Church, the defence options of the assaulted and possible danger as a result. It is essential as well as useful to distinguish between situations of self- -defence and self-protection, as only this division allows the defender to identify the nature of the combat situation, and the acceptable ethical reaction before having been placed into the serious time pressure.

Klíčová slova: sebeobrana, sebeochrana, sindefendologie, situace, druhy identifikací, krátké ruční palné zbraně, etika, násilí spravedlivé v teologii sv. T. Akvinského

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2010
  • Identifikátor: 10683

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOPEČNÝ, Roman. Sebeobrana a její etické aspekty. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 1. 2019 08:30, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz