Bc. Marta Zenklová

Diplomová práce

Péče o kontaktní čočky a komplikace s ní spojené

Contact lenses' care and related complications
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem péče o kontaktní čočky a komplikacemi s ní spojenými. V úvodu se věnuji používaným materiálům pro výrobu kontaktních čoček. Následují kapitoly popisující systémy péče, postup péče, chemické složení roztoků a komunikace s klientem. Závěrečnou část tvoří komplikace spojené s péčí o kontaktní čočky.
Abstract:
This work deals with the topic of contact lenses’ care and possible complications. The introduction is devoted to materials used for production of contact lenses. The following chapters describe the systems of care, care practice, the chemical composition of solutions and communication with client. The final part refers to complications associated with contact lenses’ care.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Sylvie Petrová
  • Oponent: MUDr. Terézia Cesneková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy

Práce na příbuzné téma