Mgr. Veronika Zhejbalová

Master's thesis

Selected Substantial and Procedural Aspects of Investors’ Misconduct in International Investment Law

Selected Substantial and Procedural Aspects of Investors’ Misconduct in International Investment Law
Anotácia:
Předmětem této práce je protiprávní jednání investorů, kterého se tito dopouštějí v průběhu života investic na území hostitelských států. Autorka v první řadě analyzuje vybrané aspekty hmotněprávní, zejména se zabývá pojmem “ilegality” coby konceptu práva národního a mezinárodního; popisuje, jaké typy jednání contra legem jsou způsobilé vyvolat mezinárodněprávní důsledky, a to v souvislosti s požadavkem …viac
Abstract:
The thesis is focused on investors’ illegality made during the life of investments on the territory of host states. First of all, the author analyses selected substantial aspects, especially a notion of “illegality” as a national and international concept, the author then addresses the question of to which international law consequences can particular types of illegality lead to,which is closely connected …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta