Mgr. Slavomír Krupa

Bakalářská práce

Monitoring aplikací běžících v JVM

Java applications monitoring
Abstract:
The bachelor thesis deals with the study of memory management in Java Virtual Machine and possibilities of its monitoring. The thesis contains case study of two interfaces allowing to obtain information from running virtual machines. Next part of the thesis describes the process of development of a program that allows to monitor memory management of a virtual machine and inform about reaching the threshold …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje štúdiu správy pamäte virtuálneho stroja Java a možnostiam jej monitorovania. Práca obsahuje analýzu dvoch rozhraní umožňujúcich získavanie informácií zo spustených virtuálnych strojov. Ďalej sa práca zaoberá popisom vývoju nástroja umožňujúceho sledovanie správy pamäte virtuálneho stroja a oznamovanie prekročenia prahu sledovaných veličín prostredníctvom rôznych protokolov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.