Bc. Gabriela Procházková

Diplomová práce

Multikulturní výchova v globalizovaném světě

Multicultural Education in the Globalised World
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou multikulturní výchovy v globalizovaném světě. Pozornost je věnována multikulturalismu v cizích zemích USA, Kanada, Austrálie a v Evropě. Velký prostor je vyhrazen multikulturní výchově v České republice a problémům s její realizací. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který se zabývá stavem pově-domí o multikulturní výchově a zda multikulturní …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of multicultural education in a globalized world. At-tention is paid to multiculturalism in foreign countries - USA, Canada, Australia and Euro-pe. A large space is reserved for multicultural education in the Czech Republic and pro-blems with its implementation. The practical part is focused on quantitative research, which deals with the state of awareness of multicultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházková, Gabriela. Multikulturní výchova v globalizovaném světě. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe