Zuzana Kováčová

Bakalářská práce

Využití Operačního programu Životní prostředí pro revitalizaci území na příkladu vybraného projektového záměru

Use of the Operational Programme Environment for Area Revitalization in the Case of a Sample Project
Anotace:
Jednou z priorit Evropské unie je ochrana přírody a životního prostředí, která je v České republice financována v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem bakalářské práce je identifikace Operačního programu Životní prostředí a vypracování projektového záměru zaměřeného na revitalizaci území v katastru města Valašské Meziříčí a výběr reálné výzvy, která bude splňovat zadání projektové záměru …více
Abstract:
One of the priorities of the European Union is the protection of nature and the environment, which is co-financed in the Czech Republic under the Operational Programme Environment. The aim of the bachelor thesis is an identification of the Operational Programme Environment, elaboration of the project plan aimed at the revitalization of the territory in the cadastral area of the town of Valašské Meziříčí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Martina Halásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava