Bc. Jiří Koška

Diplomová práce

Penzijní fondy a finanční krize

Pension Funds and Financial Crisis
Anotace:
Finanční krize roku 2007 zasáhla životy téměř všech lidí a dopady si nesou nejen státy, firmy, ale také jednotliví občané. Finanční krize se dotkla především podnikových a rodinných financí a projevila se také v oblastech penzijního připojištění, o kterém pojednává tato diplomová práce. Cílem diplomové práce je analýza vlivu finanční krize na penzijní fondy v České republice. Této problematice se budu …více
Abstract:
The financial crisis from 2007 has influenced lives of practically all people. Thus not only states but also individual citizens bear the consequences. Above all, the financial crisis has had effect business and family finance. It has also taken effect in the field of pension insurance, which is the topic of this thesis. The aim of the thesis is the analysis of the impact of the financial crisis on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS