Bc. Antónia Mikulová

Bachelor's thesis

Role cyklického adenosin monofosfátu v regulaci odpovědi T lymfocytů na aktivaci T buněčného receptoru

Role of cyclic adenosine monophosphate in regulation of T lymphocyte response to activation of T cell receptor
Abstract:
Cyclic adenosine 3‘,5‘-monophosphate (cAMP) plays an important role as a second messenger, as its production stimulates a large number of signalling pathways within various types of cells. Moreover, cAMP plays a very specific role in case of T-lymphocyte cell line because it has been proved that chronically increased intracellular levels of this molecule are capable to interrupt T cell activation via …more
Abstract:
Cyklický adenosin-3‘,5‘-monofosfát (cAMP) má v buňce důležitou funkci jako druhý posel a jeho produkce je schopná stimulovat velké množství signálních drah v různých typech buněk. V případě konkrétní buněčné linie – T lymfocytů – plní cAMP specifickou funkci, protože jeho chronicky zvýšená hladina má schopnost pozastavit aktivaci buněk prostřednictvím signální dráhy závislé na T buněčném receptoru …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petra Daďová
  • Reader: Mgr. Marek Kravec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta