Mgr. Vendula Ambrožová

Bakalářská práce

Podmínky vzniku močových kamenů

Conditions of urinary calculi formation
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou močových kamenů. Ty jsou tvořeny převážně vápenatými oxaláty a fosforečnany. V laboratoři byly vytvořeny nasycené roztoky vápenatých oxalátů a fosforečnanů, které simulují podmínky vzniku močových kamenů v reálné lidské moči. Pomocí kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného bylo upravováno pH roztoků v rozmezí od 4 do 8,5 (rozmezí pH lidské moči), byly odebírány …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with urinary stones. They consist mainly of calcium oxalate and phosphate. Solutions saturated with respect to calcium oxalate and phosphate were created in laboratory simulating conditions of urinary stones formation in real human urine. Hydrochloric acid and sodium hydroxide solution were used to adjust pH in the range of 4 to 8,5 (pH range of human urine). Collected samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta