Bc. Zhaniya Nursultanova

Diplomová práce

Vývoj platební bilance mezi Českou republikou a Kazachstánem v letech 2005 - 2010

The balance of payments between the Czech Republic and Kazakhstan in 2005 - 2010
Anotace:
Obchodní a ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Kazachstánem jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem. V teoretické části je vysvětlena platební bilance a její položky a obchodně-ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Kazachstánem. Analýzou platební bilance mezi zeměmi a určením vyhodnější zúčtovací jednotky se zabývá práce v praktické části. Mezi použité metody v práci patří analýza, srovnání …více
Abstract:
Trade and economic relations between the Czech Republic and Kazakhstan today in a very hot topic. This thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I describe the balance of payments items, trade and economic relations. Analysis of balance of payments between countries and identifying favorable settlement units are engaged in the practical part. Among the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní