Theses 

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody – Bc. Linda Rakytková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Linda Rakytková

Bakalářská práce

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jakožto zdroje konkurenční výhody. Konkrétním produktem, který je analyzován, je turné kapely Rammstein s názvem Made In Germany. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je zdůvodněna volba tématu, zhodnocení současné situace trhu a popis metod práce. Druhá část se zabývá obecnou teorií analýzy produktu a konkurence a typologií konkurenčních výhod. Třetí část je zaměřena na podrobnou analýzu konkrétního produktu a konkurence a sumarizaci konkurenčních výhod. Poslední část práce celkově hodnotí produkt a odpovídá na určené cíle.

Abstract: The subject of this bachelor´s degree thesis is a product analysis as a source of a competitive advantage. The concrete product which has been analysed, is a tour of the band Rammstein called Made in Germany. The thesis is divided into four parts. The introduction gives a reason for the theme selection, evaluates a current situation of a market and describes used methods. The second part deals with a general theory of a product analysis and a competitive analysis and a typology of competitive advantages. The third part is focused on a detailed analysis of a concrete product and a competitive analysis and a summarization of competitive advantages. The last part generally evaluates the product and responds to defined goals.

Klíčová slova: Analýza produktu, cílová skupina, hudba, inovace, konkurence, konkurenční výhoda, Made In Germany, Neue Deutsche Härte, odlišení se, potenciál, Rammstein, zákazník, product analysis, target group, music, inovation, competition, competetive advantage, differentiation, potential, customer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz