Bc. Linda Rakytková

Bachelor's thesis

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jakožto zdroje konkurenční výhody. Konkrétním produktem, který je analyzován, je turné kapely Rammstein s názvem Made In Germany. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je zdůvodněna volba tématu, zhodnocení současné situace trhu a popis metod práce. Druhá část se zabývá obecnou teorií analýzy produktu a konkurence a typologií konkurenčních výhod. Třetí …more
Abstract:
The subject of this bachelor´s degree thesis is a product analysis as a source of a competitive advantage. The concrete product which has been analysed, is a tour of the band Rammstein called Made in Germany. The thesis is divided into four parts. The introduction gives a reason for the theme selection, evaluates a current situation of a market and describes used methods. The second part deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní