Bc. Linda Rakytková

Bachelor's thesis

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jakožto zdroje konkurenční výhody. Konkrétním produktem, který je analyzován, je turné kapely Rammstein s názvem Made In Germany. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je zdůvodněna volba tématu, zhodnocení současné situace trhu a popis metod práce. Druhá část se zabývá obecnou teorií analýzy produktu a konkurence a typologií konkurenčních výhod. Třetí …viac
Abstract:
The subject of this bachelor´s degree thesis is a product analysis as a source of a competitive advantage. The concrete product which has been analysed, is a tour of the band Rammstein called Made in Germany. The thesis is divided into four parts. The introduction gives a reason for the theme selection, evaluates a current situation of a market and describes used methods. The second part deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní