Bc. Tereza Štanclová

Bakalářská práce

Senioři a digitální technologie

Seniors and digital technology
Anotace:
Bakalářská práce „Senioři a digitální technologie“ se zabývá vztahem seniorů k digitálním technologiím, jako jsou počítače, chytré telefony atd., které disponují připojením k internetu. Poskytuje přehled zařízení a jejich funkcí, které senioři hojně využívají. V kvalitativním výzkumu se snaží zachytit, jakým způsobem využívají senioři digitální technologie ve svém životě. Jaký k nim mají vztah, jak …více
Abstract:
The bachelor thesis „Seniors and digital technology“ deals with the relationship between seniors and digital technologies as computers, smartphones etc. which have an internet connection. It provides an overview of the devices and their features that seniors use abundantly. In the qualitative research, it tries to capture the way in which the seniors use digital technologies in their lives. What is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Staudková
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta