Bc. Barbora Škamlová

Diplomová práce

Fantastická literatura v čítankách a učebnicích českého jazyka a literatury pro střední školy

Fantastic Literature in Reading-books and Textbooks of Czech Language and Literature for Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce zkoumá zastoupení fantastické literatury v učebnicích a čítankách literatury pro střední školy. Sleduje četnost zmínek o fantastice, zaměřuje se na správnost a adekvátnost informací, které uvádějí učební materiály k fantastické literatuře. Práce je rozdělena do dvou částí – část teoretická pojednává o charakteru učebnic a čítanek a obecně o fantastické literatuře a jejích žánrových …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the representation of Fantasic literature in textbooks and reading books for secondary schools. It monitors the frequency of references to Fantastic fiction as well as it focuses on the accuracy and adequacy of information provided in teaching materials. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses the nature of textbooks and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Křeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta