Bc. Radim Klvač

Diplomová práce

Využití multimedií a interaktivní tabule při výuce občanské výchovy

Using of multimedia and interactive whiteboard for teaching civics
Anotace:
Diplomová práce „Využití multimédií a interaktivní tabule při výuce občanské výchovy“ pojednává o možnostech využití interaktivní tabule při vzdělávání žáků na základní škole. Interaktivní tabule představuje určitou inovaci ve vzdělávání, jenž umožňuje učiteli vyučovat jinak, než při tradičních výukových metodách. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování vybraných témat z učiva občanské výchovy …více
Abstract:
Thesis "Use of multimedia and interactive whiteboards for teaching civics" discusses the possibilities of using interactive whiteboards in the education of primary school pupils. The interactive whiteboard is a kind of innovation in education that allows teachers to teach differently than traditional teaching methods. The main objective of the thesis is the processing of selected topics from the curriculum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy