Bc. Veronika Linhartová

Bakalářská práce

Business model pro založení startupu rodinné firmy

Business model for establishment of startup family business
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce, která nese název Business model pro založení startupu rodinné firmy, bude vytvořit podnikatelský plán, který bude podkladem pro založení rodinného podniku, dále vyhodnotím efektivnost a návratnost investice. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám motivací pro podnikání, pojmem podnikání, podnikatele a podniku. Nejrozsáhlejší část …více
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis which is called Business Model for establishing Startup family business, is creating their entrepreneurial plan, that is going to be underlay for setting up family business. There will also be included evaluate effectivity and return of the investment. Bachelor Thesis as a theoretical and practical part. The theoretical part deals with motivation for business, business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Andrea Tomášková
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní