Bc. Martina SPATHOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika arachnocenóz na území Grefty (k.ú. Prakšice)

Characteristics of arachnocenoses in the area of Grefty (c.a. Prakšice)
Anotace:
V roce 2010 byl proveden arachnologický průzkum na území Grefty (k.ú. Prakšice). Lokalita se nachází ve Zlínském kraji na jihovýchodní Moravě. Výzkum probíhal od 11. 5. 2010 do 9. 10. 2010. Hlavní metodou odchytu pavouků byla metoda pomocí zemních pastí. Touto metodou bylo celkem nasbíráno 567 exemplářů pavouků, kteří byli zařazeni do 19 čeledí a 67 druhů. Při hodnocení získaných údajů byly použity …více
Abstract:
In the year 2010 was provided an arachnological research in the area of Grefty (c.a. Prakšice). Locality is situated in the Zlín region in southeast of Moravia. Research was carried out from 11th of May to 9th of October. The main method of trapping spiders was the method of pitfall traps. With this method was collected a total of 567 individuals of spiders, who was determinated to 19 families and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPATHOVÁ, Martina. Charakteristika arachnocenóz na území Grefty (k.ú. Prakšice). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta