Martina Koryčanská

Bachelor's thesis

Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS

Application of Logistics for the Protection of Persons by IRS Units
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS" je zamě-řena především na logistiku a logistické zabezpečení jednotek integrovaného záchranného systému v období připravenosti, resp. pohotovosti a v období již vzniklé mimořádné udá-losti. V obecné, teoretické části jsou zpracovány základní pojmy, definice a legislativa tý-kající se základních jednotek integrovaného záchranného …more
Abstract:
The bachelor thesis, themed "Application of logistics while rescuing people by Emergency service" is mainly about logistics of forces of Emergency service in time of being prepared and in time of the emergency itself. In the theoretical section, basic definitions and legisla-tions related to Emergency services are explained. When talking about each unit of Emer-gency service, special attention is given …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Koryčanská, Martina. Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe