Martina Koryčanská

Bachelor's thesis

Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS

Application of Logistics for the Protection of Persons by IRS Units
Anotácia:
Bakalářská práce na téma "Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS" je zamě-řena především na logistiku a logistické zabezpečení jednotek integrovaného záchranného systému v období připravenosti, resp. pohotovosti a v období již vzniklé mimořádné udá-losti. V obecné, teoretické části jsou zpracovány základní pojmy, definice a legislativa tý-kající se základních jednotek integrovaného záchranného …viac
Abstract:
The bachelor thesis, themed "Application of logistics while rescuing people by Emergency service" is mainly about logistics of forces of Emergency service in time of being prepared and in time of the emergency itself. In the theoretical section, basic definitions and legisla-tions related to Emergency services are explained. When talking about each unit of Emer-gency service, special attention is given …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koryčanská, Martina. Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Process Engineering / Risk Control