Tomáš LETTOVSKÝ

Bakalářská práce

Změna kinematických a fyziologických parametrů po týdenní intervenci u cyklisty kategorie kadet

Kinematical and physiological changes after one week of training intervention for young cyclist (category cadet)
Anotace:
Tato práce se věnuje vlivu týdenní tréninkové intervence na fyziologické parametry a kinematiku kolene cyklisty věnujícímu se horské cyklistice. Mezi cíle práce patřilo zjistit jaký vliv bude mít tato intervence na zmíněné parametry. V teoretické části je shrnuta anatomie a kinematika kolenního kloubu, fyziologie zátěže, tréninková specifika cyklistiky, složení těla a kinematická analýza. Do výzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to one week training intervention effect on physiological parametres and knee kinematics for a mountainbiker. The purpose for this thesis was to investigate how the intervention affects mentioned parametres. The theoretical part summarize knee anatomy and kinematics, physiology of exercise, specifics of cycling training, body composition and kinematical analysis. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Jurková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LETTOVSKÝ, Tomáš. Změna kinematických a fyziologických parametrů po týdenní intervenci u cyklisty kategorie kadet. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma