Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.

Diplomová práce

Územní plánování jako nástroj ochrany volné krajiny

Spatial Planning as an Instrument for Landscape Protection
Anotace:
Předmětem předložené práce je rozbor současné právní úpravy územního plánování a vyhodnocení jejího efektu v ochraně volné krajiny. Za volnou krajinu je zde považována ta část území, která není koncepčně chráněna za základě platné české legislativy a zároveň se nejedná o zastavěné území. Cílem práce je zhodnocení vhodnosti nástrojů územního plánování pro ochranu takto definované krajiny z pohledu právní …více
Abstract:
This thesis is focused on analysis of spatial planning legaslation and on evaluation its effect in landscape protection. The special point of view is aimed to landscape without concept protection base on legialstion. The goal of this thesis is the estimation of spatial planning tools suitability to protect landscape defines such way in terms of legislation and from the perspective of planning practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta