Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.

Master's thesis

Územní plánování jako nástroj ochrany volné krajiny

Spatial Planning as an Instrument for Landscape Protection
Abstract:
Předmětem předložené práce je rozbor současné právní úpravy územního plánování a vyhodnocení jejího efektu v ochraně volné krajiny. Za volnou krajinu je zde považována ta část území, která není koncepčně chráněna za základě platné české legislativy a zároveň se nejedná o zastavěné území. Cílem práce je zhodnocení vhodnosti nástrojů územního plánování pro ochranu takto definované krajiny z pohledu právní …more
Abstract:
This thesis is focused on analysis of spatial planning legaslation and on evaluation its effect in landscape protection. The special point of view is aimed to landscape without concept protection base on legialstion. The goal of this thesis is the estimation of spatial planning tools suitability to protect landscape defines such way in terms of legislation and from the perspective of planning practices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta