Bc. Ondřej Škrabánek

Diplomová práce

Detekce základního tónu signálu strunných nástrojů a její interpretace pomocí syntezátoru v technologii Virtual Studio Technology

The Detection of the Base Tone Signals of String Instruments and Their Interpretation Using a Virtual Studio Technology-based Sound Synthesizer
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou zvukového signálu kytary či basy za účelem získání základní frekvence tónu v reálném čase. Pro tento účel jsou zde zkoumány a porovnávány vlastnosti a vhodnost různých algoritmů. Praktická část řeší implementaci plug-inu v technologii VST, jež produkuje signál s výškou tónu vstupního signálu užitím nejvhodnějšího algoritmu pro extrakci základní frek-vence s možností modulace …více
Abstract:
This thesis deals with guitar and bass sounds analysis in order to gain fundamental frequency in real-time. For this case, I examine and compare properties and suitability of different algo-rithms. The practical part deals with the implementation of a plug-in in VST technology, which pro-duces signal on input signal's fundamental frequency with further options for output signal modulation.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrabánek, Ondřej. Detekce základního tónu signálu strunných nástrojů a její interpretace pomocí syntezátoru v technologii Virtual Studio Technology. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe