Veronika Čmolíková

Bakalářská práce

Využití reklamních systémů Google Ads, Sklik a Facebook Ad ve vybrané bance

The Use of Advertising Systems Google Ads, Sklik and Facebook Ad in a Selected Bank
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím reklamních systému Google Ads, Sklik a Facebook Ad ve vybrané bance. Teoretická část je zaměřená na online marketing, sociální sítě, na jednotlivé reklamní systémy a na způsoby jejich vyhodnocení. Praktická část se věnuje hlavnímu cíli, a to analýze reklamních systému a následně návrhu jejich využití, pomocí alokací nákladů vybraných kampaní.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the use of advertising systems Google Ads, Sklik, and Facebook Ad in a selected bank. The theoretical part is focused on online marketing, social networks, individual advertising systems, and methods of their evaluation. The practical part is devoted to the main goal of the thesis, namely the analysis of advertising systems and the design of their use, by allocating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čmolíková, Veronika. Využití reklamních systémů Google Ads, Sklik a Facebook Ad ve vybrané bance. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe