Bc. Leona Krestová

Bakalářská práce

PFA100 v diagnostice von Willebrandovy choroby

The platelet function analyzer-100 in the diagnostics of von Willebrands disease
Anotace:
Analyzátor PFA 100 je velmi dobrým nástrojem screeningu poruch funkce primární hemostázy. Nejčastěji je používaný u von Willebrandovy choroby, vrozeného krvácivého onemocnění, projevující se různým stupněm krvácivých projevů, ale velmi často i asymptomaticky. Screeningem onemocnění můžeme předejít především krvácivým komplikacím při operačních výkonech a včasně léčit případné další krvácivé projevy …více
Abstract:
Analyzer PFA 100 is a very good screening tool for disorders of function of primary hemostasis. It is most often used for Von Willebrand disease, congenital bleeding disease , expressing various degrees of bleeding, but very often asymptomatic. Screening for disease can be prevented especially bleeding complications during surgery in a timely cure any other bleeding manifestations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Eva Tesařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta