Tomáš GRUBR

Bachelor's thesis

Možnosti detekce výbojové činnosti

Partial discharge activities and possibilities of their detection
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti a popis degradačních mechanismů částečných výbojů. Jsou zde popsány jednotlivé metody detekce výbojové činnosti a přehled měřicích přístrojů pro detekci částečných výbojů spolu s jejich výrobci a distributoři. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části: První část se zaměřuje na vznik částečných výbojů a jejich jednotlivé typy. V druhé části jsou …more
Abstract:
This thesis deals with partial discharge activities and description of partial discharge degradation mechanisms. There are described individual methods of partial discharge detection and summary of measuring instruments for detection partial discharge, their producers and distributors. The first part deals with generation partial discharge and their individual types. The second chapter describes degradation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2011
Identifier: 40870

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Širůček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRUBR, Tomáš. Možnosti detekce výbojové činnosti. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering