Ing. Karyna Yusupova

Diplomová práce

Marketingová komunikace českých vysokých škol s důrazem na propagaci oborů marketingu, marketingové komunikace

Marketing communication of Czech Universities with an emphasis on the promotion of marketing, marketing communications
Anotace:
V současné době se nabídka terciálního vzdělávání zvýšuje, a tím pádem roste i konkurence na trhu vysokých škol. V České republice má o vysokoškolské vzdělání zájem čím dál více absolventů a na kromě toho se zde vzdělává mnoho zahraničních studentů. Z tohoto důvodu musí vysoké školy volit správnou marketingovou a komunikační strategii, tak aby byla efektivní a přilákala potenciální klienty. Cílem této …více
Abstract:
Nowadays, the offer of tertiary education is increasing, and thus the competition in the higher education market is growing. In the Czech Republic, more and more graduates are interested in higher education, and many foreign students are educated. For this reason, universities have to choose the right marketing and communication strategy to be effective and to attract potential clients. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní