Ing. Petr Schwarz

Diplomová práce

Řízení tuzemské kamionové dopravy prostřednictvím skupinové organizace

Management of domestic truck transport through group organization
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je problematika Řízení tuzemské kamionové dopravy prostřednictvím skupinové organizace u dopravní společnosti ICOM transport a.s. Práce je rozdělena do tří různých částí. Po seznámení se se základními pojmy a teoretickými přístupy pro význam a postavení kamionové dopravy v dopravním systému veřejné nákladní dopravy je v praktické části analyzován současný stav systému …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the issue of The Management of the domestic truck transportation through the group organization by the transport company ICOM transport a. s. The work is divided into three different parts. After the familiarization with the basic concepts and theoretical approaches to the meaning and status of truck transportation in the transportation system of the public freight transportation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schwarz, Petr. Řízení tuzemské kamionové dopravy prostřednictvím skupinové organizace. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera