Theses 

Synergie znalostního managementu a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy CAG s.r.o. – Bc. Jana Mašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jana Mašková

Diplomová práce

Synergie znalostního managementu a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy CAG s.r.o.

Synergy of knowledge management with innovation for increase of competitiveness of company CAG s.r.o

Anotace: Diplomová práce se zabývá znalostním managementem, inovacemi a synergickými efekty. Tyto nástroje vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy byly konkrétně analyzovány ve firmě CAG s.r.o., která je českým výrobcem interiérových dveří, zárubní a skříní. Práce má za úkol zmapovat, jak firma nakládá se znalostmi, jak je řídí a dále se zabývá vyhodnocením, zda vedení společnosti využívá v řízení prvky znalostního managementu. Na základě provedeného šetření byly vyhodnoceny názory vedení společnosti ohledně vzdělávání, práce se znalostmi ve firmě, prováděných inovací a povědomí o znalostním managementu. Rovněž byly zjišťovány názory zaměstnanců ke stejným tématům. Na základě zjištěných poznatků z teoretické i aplikační části, byly vytipovány oblasti, ve kterých by mohlo dojít ke zlepšení a zefektivnění stávajícího stavu.

Abstract: The presented diploma work deals with knowledge management, inovations and synergetic effects. These tools, incresing the competitiveness of an enterprise, were analysed in CAG company, which is a czech producer of interior doors, door frames and cabinets. The task of the work was to map the knowledge management in the company and the application in practice. Based on the analysis results, the possible measures and improvements regarding the knowledge management and inovations, were discussed with the company management. The employees‘ opinions were investigated at the same time. The entire process led to the identification of areas where the possible changes in knowledge management could be applied in order to reach a higher efficiency of the company production.

Klíčová slova: Data, firemní kultura, firma, inovace, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, kreativita, leader, synergie, učící se organizace, vize, vzdělávání, znalosti, znalostní management, znalostní pracovník, znalostní organizace. Data, company culture, company, innovation, competitiveness, competitive advantage, creativity, synergy, learning organization, vision, education, knowledge, knowledge management, knowledge worker, knowledge organization.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Kubín

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:43, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz