RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Doctoral thesis

Metabolismus fytoestrogenů v trávicím traktu krav

Phytoestrogen metabolism in the gastrointestinal tract of cows
Abstract:
V životním prostředí můžeme nalézt několik druhů látek s estrogenní aktivitou. Jednou skupinou jsou rostlinami produkované fytoestrogeny. Celá řada těchto rostlinných látek je součástí naší stravy a díky své estrogenní aktivitě mohou působit na naše zdraví. Práce se zabývá majoritními isoflavony vyskytujícími se v sóji luštinaté (Glycine max) daidzeinem, genisteinem a glyciteinem. Dále se věnuje metabolitu …more
Abstract:
Several types of compounds with estrogenic activity can be found in the environment. Many of these compounds, primarily those derived from plants, are part of our diet and, due to their estrogenic activity, can affect our health. The thesis deals with the major isoflavones found in soybean (Glycine max): daidzein, genistein and glycitein. It also deals with the daidzein metabolite equol, which is produced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta