RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Doctoral thesis

Metabolismus fytoestrogenů v trávicím traktu krav

Phytoestrogen metabolism in the gastrointestinal tract of cows
Anotácia:
V životním prostředí můžeme nalézt několik druhů látek s estrogenní aktivitou. Jednou skupinou jsou rostlinami produkované fytoestrogeny. Celá řada těchto rostlinných látek je součástí naší stravy a díky své estrogenní aktivitě mohou působit na naše zdraví. Práce se zabývá majoritními isoflavony vyskytujícími se v sóji luštinaté (Glycine max) daidzeinem, genisteinem a glyciteinem. Dále se věnuje metabolitu …viac
Abstract:
Several types of compounds with estrogenic activity can be found in the environment. Many of these compounds, primarily those derived from plants, are part of our diet and, due to their estrogenic activity, can affect our health. The thesis deals with the major isoflavones found in soybean (Glycine max): daidzein, genistein and glycitein. It also deals with the daidzein metabolite equol, which is produced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta