Bc. Kateřina Dolejšová

Diplomová práce

Úspěšnost žáků s odkladem povinné školní docházky v oblasti rozvoje počátečního čtení a psaní

school success in developing initial reading and writing with postponed compulsory school attendance
Anotace:
Diplomová práce s názvem Úspěšnost žáků s odkladem povinné školní docházky v oblasti počátečního čtení a psaní se zabývá problematikou úspěšnosti žáků první třídy s odkladem v této klíčové oblasti. Teoretická část pojednává o dítěti na přechodu z MŠ do ZŠ, jeho zralosti a připravenosti pro zahájení školní docházky a případné možnosti odkladu. Zároveň rozebírá školní úspěšnost žáků a také prvopočáteční …více
Abstract:
The thesis “school success in developing initial reading and writing with postponed compulsory school attendance“ deals with the issue of success of pupils with postponed compulsory school attendance in the first grade in reading and writing as a key skill. In the theoretical part there are described children at nursery schools during their last year there, school maturity and readiness and the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta