Bc. Klára Mikotová

Bakalářská práce

Likvidace společnosti s ručením omezeným

Liquidation of Limited Liability Company
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je likvidace obchodní společnosti. Bakalářská práce se zabývá právní úpravou likvidace v kontextu platné právní úpravy, účinné od 1.1. 2014. Práce vymezuje samotný pojem právnické osoby včetně historického vývoje až po současnou platnou právní úpravu likvidace obchodní společnosti. Část práce se zaměřuje na představení nejrůznějších charakteristik pojmu likvidace …více
Abstract:
The theme of the presented Bachelor´s thesis is the company´s liquidation. The Bachelor´s thesis deals with the legislation of the liquidation in the context of the current legislation effective from January 1, 2014. The thesis specifies the concept of a legal person, including historical development to the current legislation of the company´s liquidation. Part of the thesis is focused on the presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře