Kateřina VELEŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

Baby masáže

Baby massage
Anotace:
Tématem své bakalářské práce jsem si zvolila ,,Baby masáže´´. V teoretické části se zabývám historií péči o dítě, popisuji fyziologického novorozence a kojence do 1 roku věku. Jeho psychomotorický vývoj a vývoj opěrné motoriky. Dále se věnuji významu dotyku a masáže. Popisuji vliv masáže a postupy masáží u dítěte. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníkového šetření, kde jsem se snažila …více
Abstract:
I choose the ,,Baby massage´´ as the topic of my thesis. The theoretical part deals with the history of child care, describe the physiological newborns and infants up to 1 year of age. His psychomotor development and supporting the development of motor skills. Next I attended the importance of touch and massage. Describe the effect of massage and massage procedure in a child. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
Identifikátor: 14168

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELEŠÍKOVÁ, Kateřina. Baby masáže. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma