Lucie Svitáková

Bakalářská práce

Chudoba v subsaharské Africe - příčiny, dopady, řešení

Poverty in Sub-Saharan Africa - causes, impacts, solutions
Anotace:
Cílem této bakalářská práce je poukázat na problematiku chudoby v subsaharské Africe. V první části práce definuji chudobu a indikátory, na základě kterých dochází k jejímu měření. Dále vymezuji faktory, které vedou ke vzniku chudoby v této oblasti. Druhá část práce se věnuje charakteristice hlavních problémů, které vznikají v důsledku existence chudoby. Jedná se především o nedostatečný přístup k …více
Abstract:
The aim of this thesis is to highlight the issue of poverty in Sub-Saharan Africa. In the first part I give the definition of poverty and indicators which are used for its measurement. It also determines the factors that lead to poverty in this area. The second part deals with the characteristics of the main problems that arise from the existence of poverty. It includes mainly a lack of access to basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Eva Cihelková
  • Oponent: Eva Pluskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32121