Iva HEJDOVÁ

Diplomová práce

Úroveň čtenářské gramotnosti u žáků běžných nespecializovaných základních škol a základních škol implementující program čtení a psaní ke kritickému myšlení

Reading literacy of non-specific elementary school students and RWCT elementary school students
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zjišťováním úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 5. tříd docházejících do běžných nespecializovaných základních škol a žáků navštěvujících školy implementující prvky programu RWCT. Cílem práce je zjistit, zda odlišné typy vzdělávacích programů mají vliv na rozvoj čtenářské gramotnosti. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde jsou akcentovány pojmy jako např. …více
Abstract:
This Master's thesis tries to find a reading literacy level of pupils in the fifth grade attending common non-specialized elementary schools, and those attending schools that implement elements of the RWCT program (Reading and Writing for Critical Thinking). The aim of this thesis is to find out whether or not different types of educational programs influence the development of reading literacy. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJDOVÁ, Iva. Úroveň čtenářské gramotnosti u žáků běžných nespecializovaných základních škol a základních škol implementující program čtení a psaní ke kritickému myšlení. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika