Bc. Ondřej Bruj

Diplomová práce

Návrh změny organizace dopravy na křižovatce silnic II/180 a II/233 - Chrást

Proposal to change the organization of transport at the crossroads II/180 and II/233 Chrást
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou organizace dopravy na křižovatce silnic II/180 a II/233 v obci Chrást nedaleko Plzně. Součástí analýzy je výpočet intenzit dopravy a kapacity křižovatky. Dále se autor práce zabývá bezpečností křižovatky a přilehlého okolí. V návrhové části autor navrhuje řešení problémů vyskytujících se na křižovatce.
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of transport organization at the intersection of roads II / 180 and II / 233 in the village Chrást near Pilsen. Part of the analysis is the calculation of traffic volumes and intersection capacity. Furthermore, the author of the thesis deals with the safety of the intersection and adjacent surroundings. In the design section, the author proposes solving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bruj, Ondřej. Návrh změny organizace dopravy na křižovatce silnic II/180 a II/233 - Chrást. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera