Bc. Milan Podmaník

Bakalářská práce

Témy a jazyk strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko v kampani pred parlamentnými voľbami 2016

Issues and Language of the 2016 Election Campaign of Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Abstract:
The following bachelor thesis deals with the issues in the campaign of the political party Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko in the Slovak parliamentary elections of 2016. The first part describes the issues a populist right-wing party is dedicated to. These issues were subsequently applied on the electoral program of the party. On the basis of online articles, TV and radio appearances as well as …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o témach v kampani politickej strany Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Prvá časť popisuje témy, ktorým sa venuje populistická krajná pravica. Tieto témy boli následne aplikované na volebný program strany. Na základe online článkov, televíznych a rádiových vystúpení, ako aj stretnutí s občanmi bolo priblížené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií